Yritysilme

Tässä tekstissä käyn läpi tärkeimmät yritysilmeeseen liittyvät asiat. Mitä yritysilmeeseen sisältyy, miksi se kannattaa teettää ammattilaisella ja mitä sen teettämisessä kannattaa ottaa huomioon.

  • Värit markkinoinnissa

    Ihminen näkee maailman väreissä, toisin kuin monet muut nisäkkäät. Väri on valoa, ja valo on auringosta peräisin olevaa aaltomuotoista sähkömagneettista säteilyä. Jokaista värisävyä vastaa oma aallonpituutensa, joista pisin on punaisella ja lyhin violetilla. Ihminen aistii värin, kun valo…

  • Yritysilme

    Yritysilme

    Yritysilme tarkoittaa yrityksen koko graafista ulkoasua. Yritysilme luo ensivaikutelman yrityksestäsi, ja sillä on todella suuri merkitys imagon kannalta. Hyvin suunniteltu yritysilme se kertoo heti ulkopuoliselle yrityksesi toimialan ja kohdeasiakasryhmän, se näyttää tyylikkäältä ja ajattomalta ja sen pohjalta…