Yritysilme

Tässä tekstissä käyn läpi tärkeimmät yritysilmeeseen liittyvät asiat. Mitä yritysilmeeseen sisältyy, miksi se kannattaa teettää ammattilaisella ja mitä sen teettämisessä kannattaa ottaa huomioon.

  • Yritysilme

    Yritysilme tarkoittaa yrityksen koko graafista ulkoasua. Yritysilme luo ensivaikutelman yrityksestäsi, ja sillä on todella suuri merkitys imagon kannalta. Hyvin suunniteltu yritysilme se kertoo heti ulkopuoliselle yrityksesi toimialan ja kohdeasiakasryhmän, se näyttää tyylikkäältä ja ajattomalta ja sen pohjalta…